zYpper Photo je projekt, ki je usmerjen v fotografijo in njeno ustvarjalnost, zato je biti fotograf svojevrstna umetnost izražanja svojih perspektiv skozi objektiv. Poslanstvo tega projekta je povezati fotografe in njihovo kreativnost v posamezne projekte in hkrati mladim dati priložnost ustvarjanja. Idejno zasnovanje fotografskih projektov je naš razvojni cilj, ki daje fotografu proste roke kreiranja skozi lastne oči. V sklopu projekta OG so bile speljane že tri organizirane galerije, kjer so se različni fotografi izrazili na svojevrsten način. Zgodbo želimo nadaljevati in verjamo, da bomo ustvarili še več kreativnih zgodb.

ZYPPER PHOTO

 
 

Trenutno je OG edini projekt z idejno zasnovao in vsebino, ki je ustvarjalno naravnan in povezan z dogodkom širšega pomena. Jasno smo začrtali celostno podobo in jo preko vizualne komunikacije uspešno povezali v kombinacijo z glasbo, zabavo in fotografijo. V projekt smo povabili mladega ustvarjalca na tem področju. Oskar Kandare je s svojim znanjem in izkušenostjo odlično nadgradil in dopolnil idejno zasnovo OG-ja in na samem dogodku poslikal in posnemal celostno dovršeno podobo, ki danes krasi dogodek OG.

Galerija OG je na drugi strani projekt zase, ki jo je v začetni fazi zasnovala Sabrine Andrini, kot vodja fotografskega dela. Izpeljala je galerijo pretežno iz lastnega arhiva slik iz različnih popotovanj po svetu, kasneje pa povabila k sodelovanju še druge fotografe, ki so s svojimi fotografijami idealno soupadali v koncept galerije in njenega vizualnega komuniciranja. Idejna zasnova galerije ima globoko strateško naravnanost, saj v  kombinaciji s črno-belo-rumenimi slikami, odlično začini celostno podobo dogodka OG. Projekt je pripravljen v razvoj naslednje faze in celostno podobo razviti na ostale produkte, ki so lahko del našega vsakdana. 

 
2018.12.25 014
 

© 2023 by zYpper