zYpper Art je projekt, ki je usmerjen v ustvarjalnost na različne nivoje. Dekoracija je področja kjer jo zYpper za organizirane dogodkov poveže v marketinški smisel vizualne komunikacije. zYpper Secret location in serije dogodkov OG sta bila do sedaj deležna največjega dela dekorativnega izražanja. Želja je, da bi to rubriko razširili na splošno ustvarjalnost posameznika in ga spodbujali v kreativno delovanje. Poslanstvo in cilj tega področja je, da druženje istomislečih privede do novih ustvarjalnih idej na dekorativnem in ustvarjalnem področju. Kot art je lahko mišljeno risanje, ustvarjanje unikatnih izdelkov ali dekorativnost oz notranji interier. Med člani društva zYpper je tudi Maja Črnila, ustanoviteljica podjetja Life of Wood, ki je izrazito ustvarjalna na svojem področju in že snujemo nekaj idej za skupno sodelovanje. 

ZYPPER ART

 

1

SOBOTA

OKTOBER

OG • Oldies Goldies • zYpper Open Location 

Club Mansion • Celje • Slovenia 

Več kmalu

 

Najbolj ponosni smo na dekorativno dovršen dogodek OG, ki je z občutkom za celostno podobo, idejno povezanost in smiselnost ideje izpadel kot dogodek z močno vsebino na vseh nivojih, od samega začetka do zaključka zabave. Zgodba ima tudi globji pomen, saj je bila potrebna pozornost na drobne detaile od nakupa karte in vse do zabave v klubu Mansion. 

zYpper secret location so od samega začetka bile deležne drugačnega pristopa. Dekoracija sama je bila v povojih, je pa v zadnjem obdobju prejela nekaj nadgradenj, ki so pri obiskovalcih pustile globok pečat. 

 
 

© 2023 by zYpper