OG - oldiesgoldies.si - Club Mansion

Poslanstvo zYpper-ja je ustvarjanje priložnosti za mlade neuveljavljene DJ-je, jih voditi skozi proces izobraževanja in prenašanja izkušenj. Trening šola je eden od ciljev, ki se bo med prvimi realiziral takoj, ko bomo imeli primerno zagotovljen prostor. To bo priložnost za tiste, ki si želijo pridobiti  samozavest  na odru in prepotreben izkušnje preden bodo stopili pred publiko.    

Elektronska glasba je že od samega začetka v svojem izvoru prva točka, ki nas je združila v danes obstoječo skupnost. Imamo jasno poslanstvo, da žanr plesne house glasbe predstavljamo različnim družbenim skupinam, jo  spodbudimo k razumevanje le te in ohranjamo užitek v plesni  svobodi gibov, ki jih spodbujajo melodije, bobni, baslinije in vokali izpod rok artistov, ki sestavljajo sete in predstavljajo komade svoji publiki. Poslanstvo je tudi združevanje in medsebojno povezovanje artistov elektronske scene s pomočjo druženj in organiziranih priložnosti za posamezne artiste. Vso to poslanstvo  združujemo pod eno streho in organiziramo dogodke, ki jih iz organizacijskega vidika tudi profesionalno izvedemo. Ker ne moremo reči, da smo v slovenskem regijskem prostoru edini, ki razvijamo to mešanico house kulture, smo pa zagotovo redki, ki se zavedamo družbene odgovornosti za razvoja te elektronske scene. Namreč elektronska glasba je pri nas vsekakor manj razvita v primerjavi s tujino in ima posledično manj priložnosti ter manj medijske pozornosti. Razlogi tega gredo predvsem na račun napačnih percepcij, neodgovornega razvoja iz organizacijskega vidika in prepogosto tesnega povezovanja s prepovedanimi substancami. Želimo si, da spoznate tovrstne zYpper zabave na način, kot jih pozna velik del artistov, ki so del zgodbe zYpper. V resnici gre za glasbo in nič vmes. 

POSLANSTVO

 
 

Drastično se je spremenil način življenja s prihodom novih tehnologij in socialnih omrežji. Zavedanje pasti sicer že prehaja v neko fazo rehabilitacije, vendar je to še zdaleč kar zdrava družba potrebuje. Različnost v družbi je normalna, druženje, spoznavanje novih ljudi, pomoč in prilagajanje prav tako, zato je področje druženja in sproščenega vzdušje eden od ključnih poslanstev društva zYpper. Druženje  zapomnjujemo z aktivnostmi, ki jih zYpper zajema in jih v prihodnje lahko zajema. Seznam je lahko zelo širok, odvisno je od nas posameznikov kaj nas zanima, navdihuje in veseli. Trenutno pokrivamo področje glasbe (elektronska house  glasba, produkcija glasbe, vrtenje glasbe, igranje inštrumentov), zabave (ples, druženje), šport (odbojka, odbojka na mivki, tenis, košarka), fotografija (galerije), umetnost (dekoriranje, risanje, izdelovanje unikatnih izdelkov). 

BeachVolly Turnir - Kasaze

Povezave, ki nekatere od nas združujejo, nastajajo že desetletje ali več. Z nastankom skupnosti zYpper pa te povezavi urtjujemo, se povezujemo, spoznavamo nove ljudi in si tako ali drugače pomagamo na privatnem, družabnem ali poslovnem področju. Pridruži se ... 

Aktivnosti, ki so trenutno aktualne: v zmiskem času odbojka v dvorani OŠ Šmartno ob Paki, BeachVolley na različnih lokacijah v spodnji savinjski dolini, tenis v Šempetru v savinjski dolini društva Metulj in košarka. Seznam je lahko v prihodnosti še mnogo daljši, odvisno od želja in potencialenga interesa članov. 

Zdrav duh v zdravem telesu je zelo pomembna nit življenja, ki ga živimo. Zato je potrebno preprosto dvigniti rit in it. Splošno znano je, da nam gibanje in šport ne izboljša samo kondicijsko pripravljenost, temveč tudi mentalno zdravje ter motivacijo za čez dan ali teden na vseh življenskih področjih posameznika. Z gibanjem postajamo bolj produktiven, ostajamo v življenskem gibanju, ohranjamo stik z ljudmi in to dokazano izboljšuje našo kvaliteto življenja, ki ga živimo. Poslanstvo gibanja je v društvu zYpper prav tako eno ključnih točk našega delovanja in hkrati eno najbolj konstantnih ter redno obiskanih aktivnosti društva. Če si mlad ali mlad po srcu, imaš rad gibanje, športne aktivnosti, in za tiste bolj zagnane tudi tekmovalnost na kakšnih turnirjih, potem si več kot dobrodošel/a. Organiziramo rekreacije, se udeležujemo turnirjev in tudi organiziramo turnirska srečanja na različnih lokacijah v naši regiji.

 

Prepovedane substance so v družbi še vedno občutljiva tema in neke vrste tabu. Nekateri jih zavračajo, drugi opravičujejo, tretji pa zagovarjajo. Kljub različnim mnenjem, smo v društvu zYpper jasno stopili na stran zavračanja le teh in jo podkrepili z zgodovinskimi, strokovnimi, biološkimi in družbenimi argumenti, ter le te povezali v razumevanje življenskih situacij. Poslanstvu, ki sledimo, je zdrav razvoj naše družbe, zato želimo, da vsi člani, podporni člani in obiskovalci naših dogodkov, poznajo naše stališče glede prepovedanih substanc. Kot skupnost pa želimo razumevanje vsakega posameznika, da se ne bomo spuščali na osebno raven, ne bomo obsojali ali preganjali. Ozaveščali pa bomo o bioloških vplivih prepovedanih substanc, širili razumevanje biološkega vidika na posameznikovo počutje in spodbujali k zavračanju prepovedanih substanc. Odgovornost vsakega posameznika je, da se informira in naredi pogumen korak k dvigu lastne kvalitete življenja.

Photo: Oskar Kandare

Iz zgodovine človeštva lahko razberemo, da so bili naravni, kasneje kemijski opiji ponekod nekakšen vsakdan in v družbi sprejemljivi, celo legalni. Zaradi družbenega ne razumevanja biološkega vidika človeka in neodgovorne uporabe so sledile sistemske prepovedi in kriminalizacija na vseh nivojih. Vse to je omogočilo še večji razcvet industrije prepovedanih substance, brez regulacije le teh in podzemno trgovino. Razlogi tega, vedno večjega povpraševanja, osebne  stiske  posameznikov in družb ter iskanje hitrega zadovoljstva. Ko pa pogledamo hiter ter stresni tempo v katerem živimo, spoznamo, da je seznam razlogov lahko še mnogo daljši. 

Photo: Oskar Kandare

Prepovedane substance so kopije teh kemikalij, ki jih možgani uporabljajo za sporščanje ugodja, zato se v možganskem centru hitro aktivirajo velike količine dopomina in posledično je nagrajevalni sistem veliko bolj aktiven. Razlika med naravnimi pozitivnimi ojačevalci in prepovedanimi substancami je, da so prepovedane substance močnejši ojačevalec in ugodje prinašajo mnogo hitreje, brez vloženega truda. Kot posledica, velika količina sproščenega dopomina v telesu, kmalu privede do pomankanja le tega, kar se zazna kot občutek žalosti, malodušja, depresije in stresa. Zato, prepovedane substance pogosto privedejo do odvisnosti, saj smo do rezultata sreče in zadovoljstva oz povišanega dopomina v telesu, prišli po najhitrejši in najlažji poti. Ker je dopomin naraven hormone in je potreben za zadovoljstvo in srečo v življenju, ga je potrebno neprestano uravnavati. Najboljša pot za dosego tega je življenska aktivnost, ki je aktivirana preko telesne aktivnosti, druženja, spolnosti, ustvarjanja, načrtovanja, in tako naprej. Pomembno je, da nas aktivnost dopolnjuje, dela srečne in zadovoljne, saj ima vsak posameznik moč početi, kar želi, za svoje boljše počutje. Zato je, zdrav odnos do dopomina, pravilna fraza za srečno in polno življenje.

Photo: Oskar Kandare

Sedaj pa se vprašajmo: Ali je odvisnost po naravnih in kemčnih poživilih past ugodja? Kaj če je odvisnost povezana z našo kletko in prilagajanje lastnemu okolju? Še en tipičen primer je vojna proti drogi, ki počne kaj: Odvisnike in uporabnike kaznuje, jih sramoti, izolira, jih daje v kriminalne evidence, postavlja ovire med njimi, da se ne povežejo, in tako naprej. Leta 2000 je Portugalska imela daleč največji problem s prepovedanimi substancami v Evropi. Združili so znanstvenike in doktorje in prišli z rešitvijo. Legalizirali so vse droge od marihuane do kokaina, denar namenjen za zmanjšanje odvisnosti pa namenili za povezovanje le teh nazaj v družbo. Rezultat je takoj privedel do masovnega ustvarjanaja delovnih mest, na področju spodbujanja  podjetniških programov za zaposlovanje odvisnikov. Na področju odvisnosti so spoznali, da takoj ko so odvisniki odkrili svoj smilsel in se povezali z širšo družbo, je stopnja uporabe prepovedanih substance, v primerjavi z navedbami v britanskem časopisu za kriminologijo, padla za 50%. Drastično je padlo predoziranje, bolezen HIV in odvisnost na vseh področjih.

Photo: Oskar Kandare

Življenje vsakega od nas je polno izzivov, stresnih situacij, negativnih fizičnih ali psihičnih naporov, v privatnem ali poklicnem življenju. So tudi srečni in veseli trenutki, ki nas pomirjajo in delajo zadovoljne, ter srečne v življenju. Vsi se zavedamo te mešanice občutkov, ki nas spremljajo skozi življenje, vendar obstajajo razlike v karakterju, vzgoji, ambicijah, družbenih vplivih, in tako naprej. Za vse te vplive smo v mladostnih letih bolj dovzetni. Razlog tiči v različnem dojemanju teh občutkov, zato lahko povsem po nedolžnem, prepovedane substance postanejo del našega življenja ali celo vsakdana. Zato smo mnenja, da je nujno potrebno razumevanje zgodovinskega ter biološkega vpliva poživil ali prepovedanih substanc. 

Photo: Oskar Kandare

Iz biološkega vidika človeka, se je naprej potrebno dotakniti zaznavanja zadovoljstva in hrepenenja po prijetnih občutkih. V možganih namreč obstaja poseben sistem, ki je odgovoren za nagrajevanje in ugodje. Podoživljanje prijetnih občutkov je naraven proces, ki ga radi ponavljamo. Obstajajo naravne pozitivne nagrade (hrana, voda, spolnost, šport, delo, …), ki ne vplivajo negativno na psiho-fizično stanje človeka, naravne v večini negativne nagrade (tobak, kava, čaj, sladkor, marihuana, alkohol, …), ki imajo poleg negativnih tudi nekaj pozitivnih vplivov in kemijsko predelana poživila (kokain, heroin, amfetamini, ...), ki srednjeročno in dolgoročno negativno vplivajo na telo in duha. Možgani namreč sami proizvajajo posebne kemikalije, ki skrbijo za ugodje (endrofin), ta povišuje količino dopomina v telesu. Kadar ga je v telesu veliko, se počutimo dobro, smo srečni in vzneseni, kadar pa ne, občutimo žalost, malodušje in stres. V naravi človeka je, da bo ponavljal vedenja, ki mu prinašajo ugodje, opuščal pa tista, ki ugodja ne prinašajo ali povzročajo neugodje. 

Photo: Oskar Kandare

Eksperiment izveden na podganah je tipičen primer. Podgana zaprta v izolirani kletki, se skoraj vedno poslužuje vode s heroinom, kokainom in ne čiste pitne vode. Vse podgane so se v večini zelo hitro predozirale in poginile. Profesor psihologije Bruce Aleksander je ekperiment obrnil drugače in zgradil kletko, ki jo je poimenoval podganji park. V resnici je bil to raj za podgane. Imele so veliko sira, rovov, veliko podganjih prijateljev in posledično parjenja. Seveda tudi čisto pitno vodo in v namen eksperimenta vodo s kokainom in heroinom. Eksperiment je pokazal, da se večina  podgan ni nikoli poslužilo vode s kokainom in heroinom, in med tem, ko so v praznih kletkah podgane doživljale 100% delež predoziranja, je v podganjem parku bil delež 0%. Vse to samo zato, ker so bile podgane srečne in povezane med seboj.

Photo: Oskar Kandare

Prav je, da se pogovarjajmo o odvisnosti in prepovedanih substancah, vendar se moramo pogovarjati tudi o zdravljanju družbe na socialni, politični in osebni ravni. Soustvarili smo družbo, za večino, veliko bolj podobno izolirani kletki, kot pa parku imenovanemu raj, v kateri, ljudje z močno odvisnostjo potrebujejo sočloveka. Teza, da je nasprotje od odvisnosti treznost ni pravilna, nasprotje od odvisnosti je povezanost. 

 

Medijski partner

 

© 2023 by zYpper